Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên công ty – Mã số thuế:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tên giao dịch (tiếng Anh):
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
Tên viết tắt:
MoET
Địa chỉ:
Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Giấy phép kinh doanh:
Giấy phép số 184/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner