Đồng Tháp

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
IMEXPHARM
Địa chỉ:
Số 4, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Mã số thuế:
1400384433 (01-08-2001)
Giấy phép kinh doanh:
1400384433
Quốc gia- tỉnh: