Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 557
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
557 WORK CONSTRUCTION AND INVESMENT JOIN STOCK COMPANY
Địa chỉ:
Số nhà 30/75 Lê Thanh Nghị, Phạm Ngũ Lão, , Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN VĂN NAM
Mã số thuế:
0800306188
Giấy phép kinh doanh:
0403000417 – ngày cấp: 04/05/2006
Quốc gia- tỉnh: