Quảng Ngãi

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TỈNH QUẢNG NGÃI – 4300336569
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Public Notary Office No. 1 – Quang Ngai Province
Địa chỉ:
26 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
26 Hung Vuong Street, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Nguyễn Thành Long
Mã số thuế:
4300336569
Ngành nghề chính:
Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Quốc gia- tỉnh: