Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Thai Nguyen Development And Investment Joint Stock Company.
Địa chỉ:
Tổ 6, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Hoàng Tiến Thanh
Mã số thuế:
4600798229 (10-03-2010)
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Thai Nguyen Development And Investment Joint Stock Company
Địa chỉ:
Tổ 6, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Hoàng Tiến Thanh
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH TOYOTA THÁI NGUYÊN
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Toyota Thai Nguyen Company Limited
Địa chỉ:
Đường Cách mạng tháng 8, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
PHẠM QUANG CHUNG
Mã số thuế:
4600956972
Quốc gia- tỉnh:
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Thai Nguyen University (University of Engineering and Technology)
Địa chỉ:
Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Phạm Thị Kim Dung
Mã số thuế:
4601186973
Quốc gia- tỉnh: