Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD-TM & DV ĐẶNG DƯƠNG
Tên giao dịch (tiếng Anh):
DANG DUONG CO.,LTD
Địa chỉ:
ấp Sơn Lang, Xã Long Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Nguyễn Văn Mến
Mã số thuế:
2100451289 (24-01-2011)
Giấy phép kinh doanh:
2100451289
Quốc gia- tỉnh: