Tổng hợp hồ sơ thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp 2020

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp (nhà đầu tư, người lao động, thân nhân của đối tượng này) sẽ được mô tả trong chi tiết trong bài viết này. Các bạn sẽ dễ dàng thực hiện thủ tục này khi tham khảo các nội dung trong bài viết. Trường hợp, các bạn muốn được tư vấn và hỗ trợ thêm để được tháo gỡ những vướng mắc thì hãy gọi cho chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm xử lý hồ sơ, thủ tục của PNVT. Với các hồ sơ khó, hồ sơ cần gấp, PNVT cũng sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục làm thẻ tạm trú cho chuyên gia người Anh

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo diện thân nhân

hồ sơ thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp

1. Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp, hồ sơ dành cho nhà đầu tư

Muốn thực hiện thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp diện đầu tư, các bạn cần lưu ý những điểm sau:

* Điều kiện:

– Hộ chiếu còn thời hạn

– Visa nhập cảnh đúng mục đích

– Vốn đầu tư có giá trị từ 03 tỷ đồng trở lên

– Đã nhập cảnh vào Việt Nam

– Có đầy đủ giấy tờ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật

* Ký hiệu thẻ tạm trú nhà đầu tư: ĐT1, ĐT2, ĐT3 tùy thuộc vào lượng vốn góp

* Thành phần hồ sơ:

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư thể hiện tên của cá nhân nhà đầu tư.

+ NA6, NA8 thông tư 04/2015/TT-BCA

+ Hộ chiếu bản gốc, visa ĐT

+ 02 ảnh 2cmx3cm

+ Báo cáo thuế 3 tháng gần nhất

+ Giấy giới thiệu nếu người Việt Nam đi làm thủ tục

+ Giấy xác nhận tạm trú của người nước ngoài do công an địa phương xác nhận.

* Cơ quan giải quyết thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp:

– Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam

– Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh, thành phố

* Thời gian giải quyết thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp:

Cơ quan xuất nhập cảnh sẽ giải quyết thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp trong khoảng 5-7 ngày, thậm chí dài hơn vì lý do khách quan.

2. Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp, hồ sơ dành cho người có giấy phép lao động

* Điều kiện:

– Hộ chiếu còn thời hạn

– Visa nhập cảnh đúng mục đích

Giấy phép lao động còn thời hạn

– Đã nhập cảnh vào Việt Nam

– Có đầy đủ giấy tờ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật

* Ký hiệu thẻ tạm trú: LĐ2

* Thành phần hồ sơ:

+ Mẫu NA6, NA8 thông tư 04/2015/TT-BCA

+ Giấy phép lao động gốc

+ Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Giấy phép hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện…tuỳ từng trường hợp

+ Hộ chiếu và visa Việt Nam đúng mục đích

+ 02 ảnh 2cm x 3cm

+ Giấy xác nhận tạm trú của người nước ngoài do Công an địa phương cấp

* Cơ quan giải quyết thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp:

– Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam

– Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh, thành phố

* Thời gian giải quyết thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp:

Cơ quan xuất nhập cảnh sẽ giải quyết thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp trong khoảng 5-7 ngày, thậm chí dài hơn vì lý do khách quan.

3. Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp, hồ sơ dành cho người có giấy xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động

* Điều kiện:

– Hộ chiếu còn thời hạn

– Visa nhập cảnh đúng mục đích

– Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động còn thời hạn

– Đã nhập cảnh vào Việt Nam

– Có đầy đủ giấy tờ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật

* Ký hiệu thẻ tạm trú: LĐ1

* Thành phần hồ sơ:

+ Mẫu NA6, NA8 thông tư 04/2015/TT-BCA

+ Giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

+ Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Giấy phép hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện…tuỳ từng trường hợp

+ Hộ chiếu và visa Việt Nam đúng mục đích

+ 02 ảnh 2cm x 3cm

+ Giấy xác nhận tạm trú của người nước ngoài do Công an địa phương cấp

* Cơ quan giải quyết thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp:

– Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam

– Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh, thành phố

* Thời gian giải quyết thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp:

Cơ quan xuất nhập cảnh sẽ giải quyết thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp trong khoảng 5-7 ngày, thậm chí dài hơn vì lý do khách quan.

4. Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp, hồ sơ dành cho vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người lao động nước ngoài

* Điều kiện:

– Hộ chiếu còn thời hạn

– Visa nhập cảnh đúng mục đích

– Đã nhập cảnh vào Việt Nam

– Có đầy đủ giấy tờ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật

* Ký hiệu thẻ tạm trú: TT

* Thành phần hồ sơ:

+ Hộ chiếu của vợ hoặc chồng người nước ngoài

+ Giấy xác nhận, đăng ký kết hôn. Nếu xin cấp thẻ tạm trú cho con dưới 18 tuổi phải có giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ huyết thống.

+ Thẻ tạm trú, giấy phép lao động đã được cấp của người nước ngoài

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty

+ 02 hình (2cm x 3cm) của người xin cấp thẻ

+ Mẫu NA6, Mẫu NA8 thông tư số 04/2015/TT-BCA

+ Giấy xác nhận tạm trú của vợ hoặc chồng, con (người cần xin cấp thẻ) do công an địa phương xác nhận.

* Cơ quan giải quyết thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp:

– Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam

– Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh, thành phố

* Thời gian giải quyết thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp:

Cơ quan xuất nhập cảnh sẽ giải quyết thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp trong khoảng 5-7 ngày, thậm chí dài hơn vì lý do khách quan.

5. Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp, hồ sơ dành cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của công dân Việt Nam

* Điều kiện:

– Hộ chiếu còn thời hạn

– Visa nhập cảnh đúng mục đích

– Đã nhập cảnh vào Việt Nam

– Có đầy đủ giấy tờ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật

* Ký hiệu thẻ tạm trú: TT (thẻ tạm trú cho người nước ngoài diện thăm thân)

* Thành phần hồ sơ:

+ Hộ chiếu gốc, visa TT hoặc VR

+ Giấy xác nhận, đăng ký kết hôn (nếu kết hôn ở nước ngoài phải có trích lục kết hôn do cơ quan nhà nước ở Việt Nam cấp). Trường hợp xin cấp thẻ tạm trú cho con thì phải có giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ huyết thống.

+ 02 hình (2cm x 3cm) của người xin cấp thẻ

+ Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người Việt Nam

+ Giấy xác nhận tạm trú của vợ/ chồng/con (người xin cấp thẻ), hoặc sổ khai báo tạm trú tại công an địa phương.

+ Mẫu NA7, Mẫu NA8 thông tư 04/2015/TT-BCA

* Cơ quan giải quyết thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp:

– Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam

– Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh, thành phố

* Thời gian giải quyết thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp:

Cơ quan xuất nhập cảnh sẽ giải quyết thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp trong khoảng 5-7 ngày, thậm chí dài hơn vì lý do khách quan.

Ngoài 5 trường hợp trên còn có trường hợp thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Pháp diện bổ nhiệm. Tuy nhiên đây là dạng thủ tục đặc biệt, tùy thời điểm, do đó hãy gọi cho PNVT để được tư vấn và hỗ trợ khi các bạn có vướng mắc cần sự hỗ trợ nhé.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
CÔNG TY DỊCH THUẬT PHÚ NGỌC VIỆT
DỊCH THUẬT VÀ CÔNG CHỨNG NHANH TRONG NGÀY
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3514 7553 | (028) 2253 7444 | (028) 3514 6513 | (028) 2253 7446 | Di động: 0979 420 744

Email: pnvt08@gmail.compnvt04@gmail.com ; pnvt911@gmail.com ; pnvt15@gmail.com

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 098 315 8979

Bình luận


*